zanim zapytasz, przeczytaj:

Ogólne

1. Chciałbym wziąć udział w loterii. Co należy zrobić?

Aby wziąć udział w loterii należy dokonać zakupu przynajmniej jednego napoju marki Hortex w opakowaniu promocyjnym oznaczonym informacją o Loterii, następnie dokonać prawidłowego zgłoszenia w Loterii poprzez podanie kodu spod nakrętki butelki oraz swoich danych w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie szczeryznatury.pl.

2. Kto może wziąć udział w Loterii?

Uczestnikiem Loterii może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, zamieszkała na terenie Polski.

3. Kto nie może wziąć udziału w Loterii?

W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, POLSKI OGRÓD Sp. z o. o., ul. Mszczonowska 2, 02-337 Warszawa, HORTEX Sp. z o. o., ul. Mszczonowska 2, 02-337 Warszawa oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, wstępni, zstępni, teściowie i rodzeństwo pracowników Organizatora. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

4. W jakim czasie mogę dokonać zakupu i zgłoszenia do loterii?

Czas, w którym można dokonać zakupu to: 24.06 – 11.08.2019 roku. Zgłoszenia do loterii można dokonać od godz. 12.00 dnia 24.06 do godz. 23:59 dnia 11.08.2019 roku.

5. Mam 16 lat i zgodę opiekuna prawnego na udział w loterii. Czy w związku z tym mogę zostać jej uczestnikiem?

Niestety nie. Loteria skierowana jest tylko dla osób, które ukończyły 18 lat, Zapraszamy opiekuna do wzięcia udziału w naszej loterii.

6. Czy mieszkając na terenie Unii Europejskiej mogę wziąć udział w loterii?

Niestety nie. Loteria skierowana jest tylko do osób zamieszkałych na terenie Polski.

7. Zakupiłem produkt, który nie posiada kodu alfanumerycznego, co mogę zrobić?

Jeśli pod nakrętką nie widnieje kod alfanumeryczny oznacza to, że produkt nie jest objęty loterią. Zachęcamy do zakupu napojów marki Hortex w opakowaniach promocyjnych oznaczonych informacją o Loterii w dniach 24.04.2019 roku – 11.08.2019 roku.

8. Gdzie znajduje się Kod i jak wygląda?

Kod alfanumeryczny (litery i cyfry) znajduje się na wewnętrznej stronie nakrętki i składa się ośmiu znaków ułożonych w 2 rzędach po 4 znaki.

9. Czy mogę usunąć swoje dane osobowe?

Tak. Jeśli chcesz usunąć swoje dane możesz to zrobić na dwa sposoby: wysyłając maila na adres: email: iod@grzegrzolka.pl lub wysyłając pisemne żądanie na adres: Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. ul. Floriańska 6/13D, 03-707 Warszawa lub Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia.

10. Mam problem z załadowaniem strony internetowej i wzięciem udziału w Loterii, co mogę zrobić?

Proponujemy odświeżenie strony bądź jej otwarcie za pomocą innej przeglądarki lub wyczyszczenie historii przeglądania. Jeśli to nie pomoże, napisz do nas maila: info@szczeryznatury.pl lub zadzwoń do nas na Infolinię pod numer (56) 651 02 95.Koszt połączenia wg taryfy operatora. Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w dniach roboczych od 10.00 do 16.00

11. Gdzie znajduje się Regulamin Loterii?

Regulamin dostępny jest na stronie www.grzegrzolka.pl ponadto w dniach 19.06.2019 do 04.12.2019 na stronie szczeryznatury.pl

12. Jak złożyć reklamacje?

Reklamacje należy składać do 12.11.2019 roku w formie elektronicznie na adres: reklamacja@grzegrzolka.pl lub pisemnie (wysłane listem poleconym, pocztą kurierską lub złożone osobiście na adres biura Organizatora: Grzegrzółka&Ko Sp. zo.o., ul. Floriańska 6/13D, 03-707 Warszawa

13. Ile dni jest rozpatrywana reklamacja?

Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od daty jen otrzymania.

14. Kto jest organizatorem tej promocji?

Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka Wiśniewskiego 13.

ZASADY LOTERII

1. Ile produktów muszę zakupić, by móc dokonać zgłoszenia?

Aby dokonać zgłoszenia należy dokonać zakupu przynajmniej jednego napoju marki Hortex w opakowaniu promocyjnym oznaczonych informacją o Loterii.

2. Ile razy można wziąć udział w loterii?

W loterii można dokonać tyle zgłoszeń, ile ma się nakrętek z kodem.

3.Czy nakrętki z Kodem muszę przechowywać? Jak długo?

Tak, ponieważ Organizator może zażądać wglądu wszystkich oryginalnych nakrętek z Kodem zgłoszonym w Loterii w celu ich weryfikacji. Nakrętki z kodami przechowaj do czasu zakończenia Loterii tj. do dnia 4.12.2019 roku.

4. Zgubiłem nakrętkę z Kodem. Czy mogę okazać dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego?

Niestety nie. Dowodem udziału w loterii jest oryginalna nakrętka z kodem, a nie dowód zakupu.

5. Czy Organizator może żądać od mnie okazania nakrętki z Kodem?

Tak. Organizator ma takie prawo i może dotyczyć wszystkich zgłoszonych przez Ciebie kodów. Żądanie może być postawione telefonicznie lub w wiadomości e-mail lub wiadomości SMS wysłanej najpóźniej do dnia 14.10.2019 roku. Niespełnienie tego warunku to utrata prawa do nagrody.

6. Mój Kod spod nakrętki jest nieczytelny i nie mogę dokonać zgłoszenia?

Prosimy o przesłanie zdjęcia nieczytelnego Kodu na adres hortex@grzegrzolka.pl. Zweryfikujemy Twój Kod i postaramy rozwiązać Twój problem.

7. Ile razy mogę wpisać ten sam Kod?

Jeden kod może być zgłoszony tylko jeden raz.

8.Wpisałem dwa razy ten sam Kod, czy moje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę w losowaniu nagród?

Ten sam Kod możesz wpisać tylko jeden raz. W przypadku zgłoszenia ponownego tego samego Kodu, w procesie weryfikacyjnym i przyznaniu prawa do nagrody, kod ten nie będzie brany pod uwagę

9. Czy muszę odkryć wszystkie pola sześciu zdrapek?

Tak. Po odkryciu zdrapek otrzymasz informacje o wygranej lub jej braku.

10. Ile razy w ciągu dnia mogę zgłosić nakrętkę?

Każdy kod spod nakrętki można zgłosić tylko jeden raz. Nie ma ograniczenia co do ilości kodów zgłaszanych każdego dnia.

11. Ile razy chce wpisać kod to strona się zawiesza nie mogę wpisać kodu

Proponujemy odświeżenie strony bądź jej otwarcie za pomocą innej przeglądarki lub wyczyszczenie historii przeglądania. Jeśli to nie pomoże, napisz do nas maila: hortex@grzegrzolka.pl. ub zadzwoń do nas na Infolinię pod numer (56) 651 02 95.Koszt połączenia wg taryfy operatora. Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w dniach roboczych od 10.00 do 16.00

12. Jakie symbole w e-zdrapce oznaczają wygraną?

Wygrana następuje wtedy, gdy po zdrapaniu pól 6-ciu pól zdrapki trzy z nich maja takie same symbole. W przypadku wygranej 50 zł będą to trzy symbole pliku banknotów, a w przypadku iPhona XR będą to trzy symbole smartfona.

13. Podczas rejestracji wpisałem błędny adres e-mail, jak go poprawić?

Zgłoś problem na maila: hortex@grzegrzolka.pl lub zadzwoń do nas na Infolinię pod numer (56) 651 02 95.Koszt połączenia wg taryfy operatora. Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w dniach roboczych od 10.00 do 16.00. Rozpatrzymy Twój problem indywidualnie.

14. Kupiłem napój, próbuję zarejestrować kod i dostaje info, że ten kod był już wykorzystany, co mam zrobić?

Zgłoś problem na maila: hortex@grzegrzolka.pl lub zadzwoń do nas na Infolinię pod numer (56) 651 02 95.Koszt połączenia wg taryfy operatora. Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w dniach roboczych od 10.00 do 16.00. Rozpatrzymy Twój problem indywidualnie.

NAGRODY - Wakacje

1. Kiedy jest losowanie wycieczek?

Losowanie wycieczek odbędzie się w dniu 14.08.2019 roku.

2. Czy wszystkie zgłoszone kody biorą udział w losowaniu wycieczek?

Nie. W losowaniu biorą udział tylko te kody, które nie zostały nagrodzone iPhone lub kwotą 50 zł.

3. W jaki sposób dowiem się o wygranej wycieczce?

Zwycięzcy tych nagród zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości e-mail w ciągu 3 dni roboczych od daty losowania. Ponadto, na stronie szczeryznatury.pl na bieżąco ogłaszane będą wyniki w postaci zwycięskich kodów. W przypadku osób rezerwowych termin ten będzie późniejszy (zależeć będzie od czasu weryfikacji poprzedniej osoby).

4. Kim są osoby rezerwowe?

Osoby rezerwowe to osoby wylosowane do nagród w postaci wycieczek. Osoby te są powiadamiane o wygranej wyłącznie w przypadku, gdy zwycięzca utraci prawo do nagrody, ponieważ nie spełni warunków regulaminowych.

5. Do kiedy muszę wykorzystać nagrodę? Czy jest ustalony termin wycieczki?

Zwycięzca otrzymuje bony do realizacji wygranej wycieczki o łącznej wartości 18.000 zł brutto. Zwycięzca może zrealizować voucher za pomocą strony www.wakacje.pl oraz w salonach sprzedaży Wakacje.pl. Uczestnik wybiera datę wycieczki oraz ustala jej szczegóły zgodnie z ofertą dostępną na www.wakacje.pl oraz w salonach sprzedaży Wakacje.pl. Bony są ważne przez 12 miesięcy. W sytuacji, w której finalna wartość wybranej wycieczki będzie wyższa niż 18.000 zł, wówczas zwycięzca będzie zobowiązany uiścić pozostałą część kwoty we własnym zakresie. W sytuacji, gdy finalna wartość wybranej wycieczki będzie niższa niż 18.000 zł, zwycięzcy nie przysługuje prawo do otrzymania kwoty stanowiącej różnicę między wartością 18.000 zł i wybranej wycieczki.

6. Wygrałem wycieczkę, jakie dokumenty są wymagane, by wyjazd się odbył?

Aby wyjazd się odbył Uczestnik wraz z osobą towarzyszącą powinien posiadać dokumenty uprawiające do przekroczenia granicy, tj. wydanych zgodnie z przepisami prawa oraz paszportu ważnego minimum 180 dni od dnia planowania przekroczenia granicy. Niezbędnym warunkiem realizacji wycieczki do USA oraz Brazylii jest posiadanie ważnej wizy do ww. kraju w terminie trwania wycieczki.

7. Czy koszty związane z wyrobieniem paszportu i wizy leżą po stronie Organizatora, czy Uczestnika?

Koszty pokrywa Uczestnik.

8. Nie uzyskałem koniecznej wizy. Czy mogę wymienić nagrodę na wyjazd w inne miejsce?

Niestety nie. Warunkiem realizacji nagrody jest uzyskanie niezbędnych dokumentów do przekroczenia granicy. Uczestnikom loterii nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu rzeczowego. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na osoby trzecie wskazane przez nagrodzonego Uczestnika.

9. Czy wymagane są dodatkowe szczepienia w związku z wyjazdem? Czy organizator zapewnia opiekę w tym zakresie?

Wykaz szczepień zalecanych i obowiązkowych przy wyjazdach zagranicznych znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Ochrona zdrowotna w tym zakresie leży w obowiązku Laureata Nagrody.

Nagrody – inne atrakcje

1. W jaki sposób dowiem się o wygranym iPhone XR oraz 50 zł?

Bezpośrednio po odkryciu pól zdrapek, trzy zdrapki mają takie symbole nagrody. Dodatkowo, na ekranie pojawia się informacja o rodzaju wygranej nagrody. Następnie zwycięzcy tych nagród zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości e-mail wysłanej najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia wyświetlenia się informacji o wygranej na stronie szczeryznatury.pl.

2. Zostałem powiadomiony o wygranej, co muszę zrobić?

Zwycięzca zobowiązany jest do wypełnienia formularza, który otrzymał w wiadomości informującej o wygranej nagrodzie oraz dołączyć do formularza zdjęcie nakrętki z Kodem, który został podany w treści zwycięskiego zgłoszenia, następnie kliknąć ikonę „wyślij”. Zwycięzca jest zobowiązany wypełnić formularz: najpóźniej do dnia 13.08.2019 roku – w przypadku iPhone XR oraz 50 zł; w ciągu 7 dni kalendarzowych liczonych od daty wysłania wiadomości e-mail z informacją o nagrodzie – w przypadku wycieczki.

3. Jak i kiedy otrzymam nagrodę?

iPhony oraz dokumenty do wycieczek zostaną przesłane pocztą lub przesyłką kurierską na wskazany przez Laureatów adres najpóźniej do dnia 04.11.2019 roku. Gotówka zostanie przelana na konta bankowe laureatów najpóźniej do dnia 04.11.2019 roku.

4. Ile razy mogę wygrać tę samą nagrodę?

Jeden uczestnik może wygrać wyłącznie jednego iPhone’a oraz jedną wycieczkę oraz maksymalnie 49 nagród po 50 zł każda, z tym zastrzeżeniem, że w ciągu 1 dnia Uczestnik może wygrać wyłącznie 1 raz 50 zł.

5. Jaka jest pula nagród?

Pula nagród wynosi 323.914,16 zł.

6. Ile nagród już zostało wylosowanych?

Wszystkie zwycięskie kody publikowane są na bieżąco na naszej stronie promocyjnej www.szczeryznatury.pl w zakładce „Laureaci”.

7. Ile nagród jest przewidzianych i ile osób wygra wycieczkę?

Do wygrania w loterii jest: 980 x 50 zł, 49 x iPhone XR, 4 x wycieczka (2-osobowa)

8. Czy mogę wymienić nagrodę na kasę?

Nagrody w postaci wycieczki oraz iPhona XR nie można wymienić na pieniądze lub inną nagrodę rzeczową.

9. Dlaczego do listopada mam czekać na pieniądze/telefon? Dlaczego nie mogę dostać ich teraz mam/dziewczyna ma urodziny i przydałby mi się?

Zgodnie z treścią par 14 pkt 2 regulaminu Organizator ma prawo wydać nagrody do 4.11.2019.

10. Nie mam konta w jaki sposób mogę odebrać wygraną w postaci 50 zł?

Nagroda pieniężna może być przekazana wyłącznie na konto. Jeśli nie masz konta, wówczas musisz je założyć lub podać konto zaufanej osoby, która przekaże Ci wygraną.

11. Podałam numer konta, a kasa nie wpłynęła. O co chodzi?

Zgłoś problem na maila: hortex@grzegrzolka.pl lub zadzwoń do nas na Infolinię pod numer (56) 651 02 95.Koszt połączenia wg taryfy operatora. Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w dniach roboczych od 10.00 do 16.00. Rozpatrzymy Twój problem indywidualnie.

12. Nie mam dostępu do komputera, a jutro kończy się promocja, czy mogę sprawdzić wygraną w inny sposób?

Wygraną można sprawdzić również na telefonie lub tablecie. Warunkiem jest połączenie z Internetem. Bez połączenia nie można dokonać zgłoszenia ani sprawdzić wyniki loterii.

13. Zdrapałam 3 takie same symbole, ale nie dostałam żadnego maila z potwierdzeniem wygranej, co mam robić?

Zgłoś problem na maila: hortex@grzegrzolka.pl lub zadzwoń do nas na Infolinię pod numer (56) 651 02 95.Koszt połączenia wg taryfy operatora. Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w dniach roboczych od 10.00 do 16.00. Rozpatrzymy Twój problem indywidualnie.

14. Kto opłaca podatek od nagród?

Podatek od nagród jest opłacony przez Organizatora Loterii.